Europejski Znak Jakości EHPA-Q dla pomp ciepła PCCO MONO

EHPA-Q - znak jakości dla pomp ciepła Hewalex PCCO MONO

Typoszereg pomp ciepła PCCO MONO uzyskał Europejski Znak Jakości dla Pomp Ciepła EHPA-Q. Znak EHPA-Q znany od wielu lat na wymagających rynkach Europy i jest także obecny od 2015 roku na rynku polskim. Wówczas to otrzymała go także pompa ciepła firmy Hewalex (PCCO SPLIT 13) będąc drugim takim urządzeniem na krajowym rynku.

Znak jakości określa nie tylko wymagania techniczne dla samej pompy ciepła, ale również stawia wysokie wymagania ich producentom. Stanowi on niezależne od producenta potwierdzenie parametrów pracy pompy ciepła, w tym współczynnika efektywności COP, a także poziomu mocy akustycznej. Producent musi dodatkowo zapewnić odpowiedni poziom obsługi sprzedażowej i technicznej oraz opieki gwarancyjnej i dostępu do części zamiennych.

Sprawdzone technologie i uznane na rynku komponenty

Pompy ciepła PCCO MONO zbudowane są w oparciu o wysokiej klasy technicznej komponenty, jak sprężarka Mitsubishi, pompa obiegowa WILO, skraplacz SWEP czy sterownik GECO. Typoszereg oferowany jest w wyższym standardzie niż tego wymaga Europejski Znak Jakości dla Pomp Ciepła EHPA-Q. Standardowy okres gwarancji wynosi dla pompy ciepła 5 lat, a w zakresie dostawy znajduje się system zdalnego nadzoru pracy EKONTROL oraz system EKONTROL DIAGNOSTYKA. .

Znak EHPA-Q znany na wymagających rynkach Europy Zachodniej

Znak EHPA-Q znajduje zastosowanie przede wszystkim na wymagającym rynku Niemiec, Austrii i Szwajcarii. Potwierdza nie tylko wysoką efektywność i jakość produktu ale także poziom obsługi technicznej i dostępność części zamiennych w kolejnych latach esploatacji urządzenia.

Certyfikat potwierdzający nadanie znaku jakości EHPA-Q jest nadawany pompie ciepła po pomyślnym przejściu pełnej procedury badań i weryfikacji dokumentacji technicznej złożonej przez producenta. Certyfikat jest ważny przez 5 lat. Są one ogólnodostępne w bazie na stronie organizacji EHPA-Q, a także na stronie Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła PORT PC. Organizacja PORT PC jest podmiotem odpowiedzialnym w Polsce za nadawanie znaków jakości EHPA-Q.