• 30-letnie doświadczenie w produkcji urządzeń OZE
  • Rozwiązania zróżnicowane technicznie i cenowo
  • Korzystne wskaźniki"Cena/Wydajność"
  • Zgodność z wymaganiami certyfikatu Solar Keymark
  • Możliwości zdalnego nadzoru pracy przez Internet
  • Specjalne warunki Programu Przedłużenia Gwarancji

Sprawność kolektora słonecznego

Obniżenie kosztów ogrzewania domu, a także podgrzewania ciepłej wody użytkowej jest łatwe do uzyskania dzięki zastosowaniu instalacji z kolektorami słonecznymi. Cechują się one najwyższą efektywnością energetyczną w porównaniu do innych urządzeń grzewczych, ponieważ do pracy wymagają śladowej ilości energii elektrycznej zasilającej pompę obiegową w instalacji solarnej.

Przykładowo instalacja złożona z 3 kolektorów płaskich o łącznej powierzchni absorbera 5,4 m2, w letni dzień przy promieniowaniu słonecznym 1000 W/m2 powinna uzyskiwać maksymalnie 3-4 kW ciepła. Energia elektryczna zużywana chwilowo przez pompę obiegową na poziomie 20-30 W, stanowi więc jedynie niecały 1% uzyskiwanego z kolektorów ciepła. Taką efektywnością nie może pochwalić się żadne powszechnie znane rozwiązanie techniczne.

Rodzaje kolektorów słonecznych

Firma Hewalex jako jedna z niewielu na rynku europejskim produkuje kolektory słoneczne w kilku wariantach technicznych. Ich zróżnicowane parametry techniczne oraz ceny zakupu pozwalają dostosować wybór do wymagań inwestycyjnych – technicznych i ekonomicznych. Produkcja kolektorów słonecznych obejmuje kolektory płaskie o powierzchni brutto od 2,06 aż do 3,20 m2. Posiadają one absorbery aluminiowo-miedziane (Al-Cu, blacha aluminiowa i rurki miedziane). Cechują się one korzystną relacją ceny do efektów pracy.

Podstawowym rodzajem stosowanego przykrycia obudowy kolektora jest szkło strukturyzowane. Zapewnia ono bardzo wysoką przepuszczalność promieniowania słonecznego. Jest możliwe zapewnienie jeszcze wyższej sprawności kolektora słonecznego. Można w tym celu wybrać kolektor z przykryciem wykonanym ze szkła antyrefleksyjnego. Zwiększa ono o kilka procent przepuszczalność promieniowania, ale powłoka szyby wymaga zachowania większej ostrożności przy montażu i konserwacji.

Większość absorberów posiada układ harfowy. Absorber harfowy cechuje się niskimi oporami przepływu i korzystnym zachowaniem w razie przegrzewów (szybkie usuwanie glikolu). Kolektory z takimi absorberami można łączyć na wiele sposób – równolegle i szeregowo. Kolektory z absorberami meandrowymi można z kolei łączyć jednostronnie, co zmniejsza długość orurowania instalacji solarnej.

Kolektor płaski, czy próżniowy?

Ceny kolektorów słonecznych zależą od wielu czynników. W pierwszym rzędzie jednak różnica wynika z konstrukcji – płaski, czy próżniowy. Kolektory płaskie mogą kosztować nawet 3-4 razy mniej niż wysokiej klasy kolektory próżniowe (w przeliczeniu na powierzchnię czynną – apertury). Dzięki temu są one częściej stosowane ze względów techniczno-ekonomicznych. Z kolei ceny popularnych kolektorów próżniowych z 2-ściennymi rurami szklanymi, mogą być zbliżone do cen kolektorów płaskich. Ich praca przynosi zdecydowanie mniej ciepła, szczególnie gdy przeliczy się je na zajętą na dachu powierzchnię.