1. Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez Administratora danych osobowych, w celu świadczenia usług przez Administratora jak również, pod warunkiem uzyskania zgody Użytkownika, w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Administratora. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 2. Administratorem danych osobowych, czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych jest:
  “Hewalex” sp. z.o.o. sp.k. z siedzibą ul. Słowackiego 33, 43-502 Czechowice-Dziedzice, KRS 0000335766, NIP 6521703641, REGON 241298398. 
 3.  Administrator w chwili rejestracji Użytkownika, wymaga podania następujących danych osobowych:
  • imię i nazwisko
  • adres zamieszkania (korespondencyjny)
  • adres e-mail
  • nr telefonu
  • NIP
 4. Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych może uniemożliwiać Administratorowi świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Użytkownika rejestracji urządzeń i korzystania ze świadczeń w obsłudze serwisowej.
 5. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane – w niezbędnym i wymaganym zakresie – podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Administratora czynności związanych z zawartą z Klientem Umową, m. in. podmiotom realizującym obsługę serwisową a także wysyłki zamawianych u Administratora towarów.
 6. Administrator zapewnia Użytkownikom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.
 7. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, kontaktując się z ,,Hewalex Sp. z o.o. Sp.k.”:
  • listownie na adres: Hewalex Sp. z o.o. Sp. k., ul. Słowackiego 33, 43-502 Czechowice-Dziedzice
  • telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 8-16, na nr telefonu 32 214 17 10;
  • pisząc na adres e-mail: hewalex@hewalex.pl.
 8. Poufne informacje dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe Użytkowników są chronione przez Administratora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
 9. Dostęp do danych osobowych mają tylko pracownicy, którzy podpisali stosowne oświadczenie, zobowiązujące do ochrony danych osobowych.
 10. Dane niezbędne wykonania usługi serwisowej (imię i nazwisko oraz adres) przekazywane są podmiotom realizującym obsługę serwisową na zlecenie lub polecenie Administratora
 11. Dane niezbędne do dostarczenia przesyłki (imię i nazwisko oraz adres) przekazywane są podmiotom odpowiedzialnym za dostarczenie przesyłki tj. GLS, Poczcie Polskiej lub innej firmie przewozowej.

2. Polityka plików cookies

 1. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz. U. 2004 nr 171 poz. 1800, tj. z dnia 15 września 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 1907) Administrator wykorzystuje pliki cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. “ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, wysyłane przez serwer WWW, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Administratora. Cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Domyślne parametry plików cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Administratora do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • analityczno-statystycznych (analiza zachowania Użytkowników na stronach Administratora, marketingowych oraz w celu dopasowania treści do indywidualnych potrzeb Klientów);
  • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji stron Administratora, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
  • utrzymania sesji Użytkownika, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie strony Administratora ponownie wpisywać loginu i hasła.
 4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
 5. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących ze Sprzedawcą reklamodawców oraz partnerów.
 7. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 8. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Administratora. Nieakceptowanie plików cookies może jednak spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Administratora. Korzystanie przez Użytkownika z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym komputerze lub innym urządzeniu.
 9. Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat Twoich odwiedzin strony, takie jak podstrony, które wyświetliłeś, czas, jaki spędziłeś na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 10. Korzystamy z narzędzia Google AdWords w celu prowadzenia kampanii remarketingowych. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google AdWords. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie w Twoim przypadku takich plików cookies, czy nie.