Leszek Skiba

Dostarczanie naszym Klientom produktów najwyższej jakości, z jednej strony opartych o sprawdzone rozwiązania, a z drugiej wykorzystujących najnowszą myśl techniczną, to idea, która towarzyszy nam zawsze przy wyznaczaniu nowych celów i projektowaniu nowych rozwiązań. Cechują się one jednocześnie wysoką efektywnością energetyczną przy zachowaniu korzystnych kosztów inwestycyjnych, by być w pełni uzasadnionymi ekonomicznie.

 

Leszek Skibazałożyciel i prezes zarządu firmy Hewalex

Energia ze Słońca to najwyższa efektywność ochrona środowiska najniższe koszty

Energia ze Słońca stanowi podstawę działania naszych urządzeń i źródło rozwoju naszych technologii od początku istnienia firmy. Dzięki energii ze Słońca kolektory słoneczne wytwarzają najtańsze i najczystsze ciepło, a instalacja fotowoltaiczna - energię elektryczną. Ciepło otaczające nas w naturze dzięki Słońcu, jest podstawą działania pomp ciepła.

30 lat rozwoju – od wizji do wiodącego producenta

Rozwój firmy Hewalex zapoczątkowany został 30 lat temu na długo przed intensywnym rozwoju polskiego rynku Odnawialnych Źródeł Energii. U podstaw rozwoju leżała wizja spodziewanej w przyszłości konieczności ograniczania zużycia tradycyjnych nośników energii dla uzyskania oszczędności w kosztach eksploatacyjnych budynków, a także dla poszanowania środowiska naturalnego. Od samego początku priorytetem było zapewnienie wysokiej jakości i sprawności produkowanych kolektorów słonecznych, które w pierwszych latach istnienia firmy, niemal w całości trafiały na wymagające rynki Europy Zachodniej. Wykwalifikowana 200-osobowa kadra i uzyskane na bazie wielu lat doświadczenie pozwala wspierać realizację także niestandardowych projektów inwestycyjnych, a także uczestniczyć w międzynarodowych projektach badawczo-rozwojowych związanych na przykład z solarnym chłodzeniem budynków.

Hewalex - tradycja i nowoczesność

Czołowy producent na rynku polskim z ugruntowaną pozycją na rynku europejskim

Firma Hewalex zajmuje wiodącą pozycję na rynku polskim w zakresie sprzedaży kolektorów słonecznych, komponentów instalacji solarnych oraz pomp ciepła. Według raportów Instytutu Energetyki Odnawialnej IEO monitorującego polski rynek kolektorów słonecznych i przekazującego dane krajowe dla raportów Europejskiej Federacji Przemysłu Energetyki Słonecznej ESTIF, firma Hewalex zajmuje 1 miejsce sprzedaży kolektorów słonecznych. Produkty firmy Hewalex są znane w większości krajów europejskich zajmując w niektórych znaczący udział rynkowy. Według najnowszego raportu solrico z maja 2019 r., firma znajduje się w TOP10 światowych największych producentów kolektorów płaskich.

Hewalex - rynek europejski

Nowoczesne technologie produkcji

Jedne z pierwszych kolektorów słonecznych na rynku polskim produkowanych były przez firmę Hewalex na przełomie lat 80/90-tych jeszcze w produkcji „nieseryjnej”. Rozwój technologiczny i wzrost potrzeb rynkowych, wymusza stosowanie nowoczesnych technologii produkcji. Firma Hewalex korzysta zarówno z gotowych rozwiązań w tym zakresie, jak również sama projektuje i rozwija park maszynowy. Jako pierwsze na rynku polskim zostały przykładowo wdrożone nowoczesne technologie łączenia absorberów: zgrzewanie ultradźwiękowe i spawanie laserowe.

Nowoczesne technologie produkcji

Oferta firmy Hewalex – kolektory słoneczne oraz zestawy solarne z początku lat 90-tych

Oferta firmy Hewalex

Aktualna oferta firmy Hewalex

Oferta firmy Hewalex obejmuje między innymi kolektory słoneczne płaskie oraz próżniowe, podgrzewacze pojemnościowe ciepłej wody użytkowej, podgrzewacze uniwersalne (typu „kombi”) do wspomagania ogrzewania, zespoły pompowe, sterowniki, systemy zdalnego nadzoru, uchwyty mocujące kolektorów słonecznych, armaturę i orurowanie instalacji solarnych. Odrębny dział oferty stanowią pompy ciepła przeznaczone do podgrzewania ciepłej wody użytkowej oraz ogrzewania budynków.

Hewalex - oferta produktów OZE

Innowacje i projekty badawczo-rozwojowe

Długoletnie doświadczenie w projektowaniu i produkcji systemów wykorzystujących energię słoneczną oraz własne zaplecze konstrukcyjno-badawcze pozwala brać udział w międzynarodowych projektach badawczo-rozwojowych. Przykładem może być projekt kolektorów słonecznych z integralną funkcją wytwarzania chłodu. W ramach projektu SunCool w obiekcie przemysłowym w Karlstad (Szwecja) została zainstalowana instalacja solarna do wytwarzania chłodu. 130 kolektorów słonecznych o nominalnej mocy chłodniczej 40 kW cechuje się szczególnie wysoką efektywnością COP równą 10,6, co oznacza, że z 1 kW energii elektrycznej wytwarza się 10,6 kW chłodu. Pierwszy rok pracy pokazuje, że jest możliwy dalszy wzrostu efektywności. Firma Hewalex w ramach projektu uczestniczyła w projektowaniu specjalnych kolektorów słonecznych próżniowo-płaskich wykorzystujących cechy bromku litu w procesie wytwarzania chłodu. Kolektory, a także kompletne platformy laboratoryjne były produkowane w zakładzie firmy w Czechowicach-Dziedzicach.

Innowacje i projekty badawczo-rozwojowe

Realizacje w ponad 190.000 obiektach w kraju i zagranicą

Urządzenia firmy Hewalex znalazły zastosowanie w ostatnich 30 latach w każdego rodzaju budynkach, zarówno mieszkalnych, jak i o charakterze biurowym, turystycznym, przemysłowym, edukacyjnym, sportowym i wielu innych. Instalacje solarne oraz pompy ciepła znalazły zastosowanie zarówno w małych, jak i dużych układach grzewczych.

Hewalex - realizacje

Kilka faktów o firmie Hewalex:

 • 30-letnie doświadczenie w produkcji
 • Najdłużej działający nieprzerwanie krajowy producent kolektorów słonecznych i komponentów instalacji solarnych
 • Pozycja czołowego producenta na rynku krajowym w segmencie kolektorów słonecznych i pomp ciepła
 • Obecność na 40 rynkach zagranicznych potwierdzająca wysokie standardy techniczne produktów
 • Własne zaplecze rozwojowo-badawcze i konstrukcyjne, także dla realizacji nietypowych projektów
 • Udział w projekcie GREENEVO wspierającym rozwój polskich innowacyjnych przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych
 • Współpraca międzynarodowych projektach badawczo-rozwojowych
 • Współpraca z uznanymi na rynku firmami wykonawczymi, projektowymi i handlowymi
 • Dbałość o zabezpieczenie praw Klienta – nawet 11-letnia pełna ochrona gwarancyjna
 • System Zarządzania Jakością wg standardu ISO 9001
 • Audyty według wymagań krajowych, np. na rynek francuski, północnoamerykański