Prawa autorskie zastrzeżone

Wszelkie materiały (zarówno tekst jak i zdjęcia) publikowane na stronie chronione są prawem autorskim. Publikacja treści wymaga uprzedniej wyraźnej zgody autora.

Strony internetowe firmy Hewalex Sp. z o.o. Sp.k. mają charakter informacyjny. Firma Hewalex Sp. z o.o. Sp.k. dokłada najwyższej staranności w przygotowanie materiałów, jednakże nie może zagwarantować ich poprawności i aktualności. Hewalex w granicach dopuszczalnych prawem nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania z niniejszego serwisu internetowego.

Firma Hewalex Sp. z o.o. Sp.k. zastrzega sobie prawo do zmiany treści swoich stron internetowych w każdej chwili według własnego uznania i bez uprzedniego powiadomienia.