Czym Polacy ogrzewają domy i podgrzewają ciepłą wodę

W Polsce każdego roku oddaje się do użytku ok. 80 tys. domów jednorodzinnych, a łączna ilość istniejących domów przekracza 5 milionów. Mieszka w nich około połowa mieszkańców Polski, a więc standard energetyczny oraz rodzaj i stan techniczny źródła ciepła, odgrywają znaczący globalny wpływ na zużycie paliw i energii oraz jakość powietrza atmosferycznego.

Rynek kolektorów słonecznych w Polsce na tle Europy

Szczególnie intensywny rozwój rynku kolektorów słonecznych w Polsce nastąpił od 2002/2003 roku. W 2003 roku według danych ESTIF (European Solar Thermal Industry Federation, estif.org) w Polsce zainstalowano łącznie 26.220 m2 kolektorów słonecznych, co stanowiło około 2% zainstalowanej powierzchni w krajach europejskich.