Niższy VAT 8% na fotowoltaikę

Fotowoltaika - nizszy podatek VAT

Już teraz możesz zabudować panele fotowoltaiczne z obniżoną stawką podatku VAT 8% poza obrębem domu mieszkalnego, np. w ogrodzie lub na budynku gospodarczym, garażu, wiacie, itp.

Od 23 listopada 2019 r. obowiązuje jednolita obniżona do 8% stawka podatku VAT dla budowy instalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych. Do tej pory niższa stawka obowiązywała jedynie w przypadku montażu paneli fotowoltaicznych bezpośrednio na dachu takiego budynku.

Niekorzystna dla inwestora wyższa stawka podatku VAT miała zastosowanie w sytuacji, gdy panele PV istalowane były poza budynkiem mieszkalnym, np. na gruncie lub na budynku gospodarczym. Obecnie nawet, gdy panele fotowoltaiczne będą instalowane poza budynkiem mieszkalnym, zastosowanie będzie mieć niższa 8-procentowa stawka podatku VAT. W ten sposób zlikwidowano barierę finansową, która miała miejsce gdy dach budynku mieszkalnego miał zbyt małą powierzchnię lub niekorzystne warunki dla montażu paneli PV. Inwestor mógł wówczas być zmuszony do zabudowy paneli poza budynkiem, co skutkowało wzrostem stawki VAT do 23% i tym samym zwiększało koszty inwestycji.

Stawka 8 proc. VAT dotyczy tzw. mikroinstalacji o mocy do 50 kW, przyłączonych do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV. Niższa stawka dotyczy budynków jednorodzinnych o powierzchni użytkowej do 300 m2, a także lokali mieszkalnych do 150 m2. Obowiązuje ona także budynki objęte tzw. społecznym programem mieszkaniowym.

Sprawdź koszt inwestycji i otrzymaj natychmiastową ofertę z naszego Kreatora Ofert PV:

Kreator ofert PV